Skolforskning med och i kommunerna

I Skånes kommuner har en mängd forsknings- och utvecklingsprojekt inom skolområdet genomförts. De projekt som vi har kännedom om har vi samlat här. Samtliga projekt här är sådana som initierats av kommunerna eller som har kommunen som en aktiv part. De bedrivs, eller har bedrivits, tillsammans med lärosäten i regionen och/eller i IFOUS forskningsprogram.

På länkarna till respektive område finns mer information och i en del fall även länkar till och dokumentation av forskningsprojekten. Läs och låt er inspireras!

För dig som har deltagit i något av projekten och kan bidra med ytterligare information, kunskap om slutrapporter från projekten eller dylikt, välkommen att kontakta FoU skola: margareta.serder@kfsk.se. På så vis kan vi efterhand uppdatera informationen här.

För dig som står i begrepp att påbörja forskning tillsammans med någon kommun/högskola, eller om du är del av ett pågående kommuninitierat forskningsprojekt med skolor/förskolor som inte nämns här – informera oss gärna på adressen ovan!

 

Genomförda och pågående forskningsprojekt

 

Senast uppdaterad: