Forskning i korthet nummer 1, 2015 finns nu att ladda ner

Första numret av Forskning i korthet behandlar ämnet inkludering och vad man kan lära sig av forskningen. Vad menas med inkludering? Vem är det som ska inkluderas? Och vilka effekter har inkludering för den elev som inkluderas?

Publicerad: 11 november, 2015

Läs mer