Release Forskningslitteracitet

Få ett eget exemplar av nästa utgåva av Forskning i korthet på vår releasefest den 16 februari! Titeln är denna gång Forskningslitteracitet - en introduktion till att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap"

Publicerad: 9 februari, 2017Sidansvarig: Margareta Serder

Läs mer