FoU Skola

En skola på vetenskaplig grund - en regional samverkansorganisation inom Kommunförbundet Skåne mellan Skånes 33 kommuner samt Sölvesborg, universitet/högskolor och andra utbildningsanordnare inom förskola/skola.

Syftet med FoU Skola är att utveckla samverkan inom FoU mellan kommuner och lärosäten och att bidra till att skapa förutsättningar för professionsutveckling på vetenskaplig grund.

Det prioriterade arbetsområdet tillsvidare är ”Ledarskap på vetenskaplig grund”, vilket bland annat inbegriper seminarieserien på FoU skola med samma namn som erbjuder några forskarseminarier varje termin (se vidare under Aktiviteter och utbildningar) . FoU Skola anordnar olika aktiviteter för både kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte, exempelvis FoU Skolas regionala rektorsnätverk, regionala rektorsnätverk för särskolasamt kompetensutveckling för personer som arbetar med uppdrag att stödja utvecklingen mot en skola på vetenskaplig grund (Kompetensutveckling & Läsecirkel). FoU Skola arrangerar Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne – en mötesplats för skolutvecklingsengagerade förskollärare, lärare och rektorer.

 Löpande information läggs ut på FoU-bloggen. Prenumerera på FoU skolas nyheter och blogg.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Elena Zukauskaite