FoU Skola

En skola på vetenskaplig grund - en regional samverkansorganisation inom Kommunförbundet Skåne mellan Skånes 33 kommuner samt Sölvesborg, universitet/högskolor och andra utbildningsanordnare inom förskola/skola.

FoU Skola är en regional samverkansfunktion för forskning och utveckling på skolområdet i Skåne. Syftet är att utveckla samverkan inom FoU mellan kommuner och lärosäten och att bidra till att skapa förutsättningar för professionsutveckling på vetenskaplig grund.

Det prioriterade arbetsområdet tills vidare är ”Ledarskap på vetenskaplig grund”, vilket bland annat inbegriper seminarieserien på FoU skola med samma namn som erbjuder några forskarseminarier varje termin (se vidare under Aktiviteter och utbildningar) , samt FoU Skolas regionala rektorsnätverk och så kallade regionala utvecklingsgrupper för personer som arbetar med uppdrag att stödja utvecklingen mot en skola på vetenskaplig grund. FoU Skola arrangerar Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne – en mötesplats för skolutvecklingsengagerade förskollärare, lärare och rektorer.

 Löpande information läggs ut på FoU-bloggen. Prenumerera på FoU skolas nyheter och blogg.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Elena Zukauskaite