FoU Skola

En skola på vetenskaplig grund - en regional samverkansorganisation inom Kommunförbundet Skåne mellan Skånes 33 kommuner samt Sölvesborg, universitet/högskolor och andra utbildningsanordnare inom förskola/skola.

FoU Skola är en regional samverkansfunktion för forskning och utveckling på skolområdet i Skåne. Syftet är att utveckla samverkan inom FoU mellan kommuner och lärosäten och att bidra till att skapa förutsättningar för professionsutveckling på vetenskaplig grund (läs vidare här).

En styrgrupp bestående av förvaltningschefer från Skånes tre ”hörn” (nordväst, sydväst och ost), samt från Malmö stad, beställer uppdrag och beslutar om inriktningen för FoU Skola inom ramen för gällande avtal. FoU Skola leds och samordnas av en vetenskaplig ledare som är placerad vid Kommunförbundet Skåne i Lund. Från november 2018 är Elena Zukauskaite vetenskaplig ledare.

Det prioriterade arbetsområdet tills vidare är ”Ledarskap på vetenskaplig grund”, vilket bland annat inbegriper seminarieserien på FoU skola med samma namn som erbjuder några forskarseminarier varje termin (se vidare under Aktiviteter och utbildningar) , samt FoU Skolas regionala rektorsnätverk och så kallade regionala utvecklingsgrupper för personer som arbetar med uppdrag att stödja utvecklingen mot en skola på vetenskaplig grund. FoU Skola arrangerar Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne – en mötesplats för skolutvecklingsengagerade förskollärare, lärare och rektorer. Här presenterar vi konferensen!

Årligen publiceras också aktuell forskning i skriftserien Forskning i korthet En högt prioriterad fråga är hur vi kan organisera för att forskarutbildade lärare ska bli en resurs i skolans utvecklingsarbete, liksom samverkan med olika lärosäten och aktörer för att tillvarata deras kompetens. Löpande information läggs ut på FoU-bloggen samt på FoU Skolas Facebooksida.

Du kan prenumerera på nyheter från FoU skola genom att skapa ett konto under fliken ”prenumerera” i listen ovan, och sedan klicka i nyheter från ”Lärande och arbetsliv” samt ”FoU blogg”.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Elena Zukauskaite