Förskola och grundskola

Förskola

Förskolan är en pedagogisk gruppverksamhet för barn i 1 – 5(6) årsåldern.

Kommunförbundet Skåne bedriver intressebevakning inom denna verksamhet.

Kommuner i Skåne har enats om att utveckla ett samarbete och en öppenhet för föräldrar och barn att välja förskola. Avtal, organisation och grupper finns i högerspalten under samverkan.

Grundskola

Grundskolan omfattar grundskolans årskurser 1-9. Kommunförbundet Skåne svarar för intressebevakning inom detta område.

Kommuner i Skåne har enats om att utveckla ett samarbete och en öppenhet för föräldrar och elever att välja förskoleklass, grundskola och fritidshem. Avtal, organisation och grupper finns i högerspalten under samverkan.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Nils Pihlsgård