DrengeAkademiet - Nu måste vi se till att hjälpa pojkarna komma ifatt

I Danmark har man i flera år arbetat med konceptet "DrengeAkademiet" där pojkar som riskerar att gå ut grundskolan utan godkända betyg dramatiskt ökar sin kunskaper i läsning, skrivning och matematik samtidigt som de får bättre självförtroende och framtidstro.

Det råder ingen tvekan om att vi har samma utmaningar som danskarna när det gäller pojkars studieresultat. Pojkarna är statistiskt klart efter flickorna och kurvan pekar neråt trots att det genomsnittliga resultaten i svenska skolan ökar. DrengeAkademiet har visat sig vara en mycket lyckad modell för att lyfta de deltagande pojkarnas självförtroende, framtidstro och studieresultat och nu är det dags för Skåne att följa efter.

Totalt 53 miljarder SEK per år kostar det i Sverige för drygt 14.000 barn som inte gått ut grundskolan med godkända betyg och därigenom inte klarar av att genomföra gymnasiet. I Skandias projekt ”Idéer för livet” (länk nedan) finns mer information om vad detta utanförskap kostar samhället varje år genom utebliven skatt och högre sociala kostnader för dessa individer.

 

Filmer om Drengeakademiet

 

Om DrengeAkademiet

Bildresultat för drengeakademiet, synlig laering i sprint 

Boken finns att köpa på Adlibris.

Ur boken, fritt översatt:
Varje ”Akademi” består av:

Akademiledning

 • Akademichef.
 • Programchef med ansvar för personligt lärande.
 • Pedagogisk ledare med ansvar för ämnesinlärning.
 • Projektledare med ansvar för administration och logistik.
 • Kommunikationsansvarig för såväl offentlig kommunikation som föräldrakontakt.

Övrig stab i varje team

 • Lärare med ansvar för ämnesinlärning.
 • Teamledare med ansvar för personligt lärande.
 • Vägledare som assisterar under hela akademin.

Akademin

 • 100 pojkar och staben. Hela akademin möts till samlingar, måltider, fysisk träning, utflykter, filmkvällar mm.
 • Akademin är indelad i 6 team med 16-18 pojkar och en stab i varje team.
 • Pojkarna ingår också i ”Buddyteam” med 2-3 pojkar med uppgift att stötta varandra i såväl framgång som motgång.

Akademin arbetar efter 7 egenskaper/karaktärsdrag

– Självkontroll
– Engagemang
– Ihärdighet/uthållighet (grit)
– Social intelligens
– Tacksamhet
– Optimism
– Nyfikenhet

Man arbetar också med energier i fyra ”dimensioner”: Fysisk energi, känsloenergi, mental energi och meningsenergi (”meningsskapande” energi).

Exempel på en dag på sommar-camp:

06.30 – väckning
07.00 – Mental och fysisk träning samt en del förpliktelser som att förbereda frukost
08.00 – Frukost
08.30 – Morgonsamling och tid för teamen
09.00 – Studier
12.00 – Lunch och mobiltid
13.30 – Fysisk träning
14.30 – Studier med inslag av coachning och mental träning
17.30 – Fritid
18.00 – Kvällsmat
18.45 – Kvällssamling med utvärdering av dagen, utnämnande av bästa kamrat, höjdpunkter mm.
19.00 – Tid för teamen och loggboksskrivande
19.30 – Träningscafé
20.30 – Fritid
21.30 – Alla ska vara på rummen
22.00 – Godnatt
22.00 – Briefing med ledning och stad

I boken kan man läsa mer om:

– Inlärningskurvor och inlärningsacceleration
– Akademistruktur och akademikultur
– Hur går man vidare
– Föräldrarna – den stora skillnaden
– Fundamentet för inlärning
– mm.

Några har frågat varför detta bara gäller pojkar. Svaret är dels att pojkar i större utsträckning än flickor inte lyckas i skolan och dels att den modell vi nu ska implementera är utarbetat för pojkar. Inget hindrar dock att vi anpassar upplägget även för flickor i ett senare skede. /Nils

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Nils Pihlsgård