DrengeAkademiet - Nu måste vi se till att hjälpa pojkarna komma ifatt och vi vill börja med 100!

I Danmark har man i flera år arbetat med konceptet "DrengeAkademiet" där pojkar som riskerar att gå ut grundskolan utan godkända betyg dramatiskt ökar sin kunskaper i läsning, skrivning och matematik samtidigt som de får bättre självförtroende och framtidstro.

Det råder ingen tvekan om att vi har samma utmaningar som danskarna när det gäller pojkars studieresultat. Pojkarna är statistiskt klart efter flickorna och kurvan pekar neråt trots att det genomsnittliga resultaten i svenska skolan ökar. DrengeAkademiet har visat sig vara en mycket lyckad modell för att lyfta de deltagande pojkarnas självförtroende, framtidstro och studieresultat och nu är det dags för Skåne att följa efter.

Totalt 53 miljarder SEK per år kostar det i Sverige för drygt 14.000 barn som inte gått ut grundskolan med godkända betyg och därigenom inte klarar av att genomföra gymnasiet. I Skandias projekt ”Idéer för livet” (länk nedan) finns mer information om vad detta utanförskap kostar samhället varje år genom utebliven skatt och högre sociala kostnader för dessa individer.

Målet är att samla 100 pojkar i årskurserna 7-9 för ett sommar-camp 2019 (Vi tror inte att vi hinner 2018).

Malmö stad räknar med att ha 25-30 pojkar med i Akademin och andra Skånska skolhuvudmän fyller resterande platser. Vi tänker oss 5-10 pojkar från samma skola som deltar tillsammans med en lärare. Fokus är på matematik och svenska men det är inte nödvändigt att läraren har behörighet i dessa ämnen, viktigast är ett engagemang för pojkarnas utveckling. Skolan identifierar deltagare men det är naturligtvis frivilligt för såväl elever som lärare.

Pojkarna som deltar ska ha presterat dåligt i skolan och bedömas inte klara kunskapskraven. De ska dock kunna fungera i den sociala kontext som Akademin utgör. De pojkar som inte kan det har behov av andra insatser än de Akademin erbjuder.

Diskutera deltagande med ordförande, utbildningschefer, rektorer, lärare, specialpedagoger m.fl. och meddela ert intresse till Nils Pihlsgård så fort som möjligt så kan vi så snart som möjligt bestämma antal platser.

Malmö stad planerar för en projektledarorganisation för Akademin och Kommunförbundet Skåne är med i kontakten med skolor och huvudmän. Kanske kan vi i ett senare skede tillsammans bilda en egen ”Skåneakademi” med en regional projektledare för alla Skånska skolhuvudmän.

Danmarks ambassadör i Sverige, Ove Ullerup, stödjer etableringen av en Akademi i Skåne och Implement Consulting Group står för expertkunskap i accelererat lärande och team-uppbyggnad.

Filmer om Drengeakademiet

 

Om DrengeAkademiet

Bildresultat för drengeakademiet, synlig laering i sprint 

Boken finns att köpa på Adlibris.

Ur boken, fritt översatt:
Varje ”Akademi” består av:

Akademiledning

 • Akademichef.
 • Programchef med ansvar för personligt lärande.
 • Pedagogisk ledare med ansvar för ämnesinlärning.
 • Projektledare med ansvar för administration och logistik.
 • Kommunikationsansvarig för såväl offentlig kommunikation som föräldrakontakt.

Övrig stab i varje team

 • Lärare med ansvar för ämnesinlärning.
 • Teamledare med ansvar för personligt lärande.
 • Vägledare som assisterar under hela akademin.

Akademin

 • 100 pojkar och staben. Hela akademin möts till samlingar, måltider, fysisk träning, utflykter, filmkvällar mm.
 • Akademin är indelad i 6 team med 16-18 pojkar och en stab i varje team.
 • Pojkarna ingår också i ”Buddyteam” med 2-3 pojkar med uppgift att stötta varandra i såväl framgång som motgång.

Akademin arbetar efter 7 egenskaper/karaktärsdrag

– Självkontroll
– Engagemang
– Ihärdighet/uthållighet (grit)
– Social intelligens
– Tacksamhet
– Optimism
– Nyfikenhet

Man arbetar också med energier i fyra ”dimensioner”: Fysisk energi, känsloenergi, mental energi och meningsenergi (”meningsskapande” energi).

Exempel på en dag på sommar-camp:

06.30 – väckning
07.00 – Mental och fysisk träning samt en del förpliktelser som att förbereda frukost
08.00 – Frukost
08.30 – Morgonsamling och tid för teamen
09.00 – Studier
12.00 – Lunch och mobiltid
13.30 – Fysisk träning
14.30 – Studier med inslag av coachning och mental träning
17.30 – Fritid
18.00 – Kvällsmat
18.45 – Kvällssamling med utvärdering av dagen, utnämnande av bästa kamrat, höjdpunkter mm.
19.00 – Tid för teamen och loggboksskrivande
19.30 – Träningscafé
20.30 – Fritid
21.30 – Alla ska vara på rummen
22.00 – Godnatt
22.00 – Briefing med ledning och stad

I boken kan man läsa mer om:

– Inlärningskurvor och inlärningsacceleration
– Akademistruktur och akademikultur
– Hur går man vidare
– Föräldrarna – den stora skillnaden
– Fundamentet för inlärning
– mm.

Några har frågat varför detta bara gäller pojkar. Svaret är dels att pojkar i större utsträckning än flickor inte lyckas i skolan och dels att den modell vi nu ska implementera är utarbetat för pojkar. Inget hindrar dock att vi anpassar upplägget även för flickor i ett senare skede. /Nils

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Nils Pihlsgård