Utbildning

Vi arbetar utifrån samverkansavtal inom alla utbildningsformer inom det livslånga lärandet.

Inom utbildningsområdet stödjer vi kommunerna i samverkansfrågor, intressebevakning, FoU inom skolområdet, utformning och drift av olika projekt och verksamheter. Vi ansvarar för drift av antagningssystem till gymnasiet samt system för interkommunal ersättning. Vi driver ett flertal nätverk för olika professioner inom utbildningsområdet. Samverkan utgår från avtal mellan alla skånska kommuner samt när det gäller gymnasiet även västra Blekinge.

Lärarutbildningarna inom lärosäten Syd är viktiga för kommunerna och vi arbetar gemensamt inom det regionala samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter.

Senast uppdaterad: