Utbildning

Vi arbetar utifrån samverkansavtal inom alla utbildningsformer inom det livslånga lärandet.

Inom utbildningsområdet stödjer vi kommunerna i samverkansfrågor, intressebevakning, FoU inom skolområdet, utformning och drift av olika projekt och verksamheter. Vi ansvarar för drift av antagningssystem till gymnasiet samt system för interkommunal ersättning. Vi driver tillsammans med kommunerna skanegy.se för att uppfylla det kommunala informationsansvaret för gymnasieutbildningar. Tillsammans producerar vi även katalogen ”Ditt gymnasieval” samt bemannar en syv-chatt, tillgänglig 4 dagar i veckan för de ungdomar som önskar vägledning och information kring gymnasievalet. Vi driver ett flertal nätverk för olika professioner inom utbildningsområdet. Samverkan utgår från avtal mellan alla skånska kommuner samt när det gäller gymnasiet även västra Blekinge.

Lärarutbildningarna inom lärosäten Syd är viktiga för kommunerna och vi arbetar gemensamt inom det regionala samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter i syfte att utveckla lärarutbildningarna och diskutera gemensamma utmaningar och ta oss an utvecklingsprojekt. Rådet har även ansvaret för att arbeta fram avtal för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen.

Senast uppdaterad: