Yrkes-sfi Skåne

Yrkes-sfi i Skåne är svenskundervisning för nyanlända med fokus på yrkesspråket. Målet är att förkorta vägen mot arbete och egenförsörjning.

Kommunförbundet Skåne processleder Yrkes-sfi i Skåne. Lär mer om Yrkes-sfi här.

Senast uppdaterad: