Samverkan för bättre koll på möjligheterna

Det råder en bred ungdomsarbetslöshet i Skåne. Vissa kommuner har haft upp mot 34% arbetslösa unga och unga vuxna. Projektet Griffin PlugIn som ägs av Kommunförbundet Skåne har som målsättning att fler unga kvinnor och män ska erhålla en gymnasieexamen, för att de i förlängningen ska kunna kliva in på arbetsmarknaden. Vi fick en pratstund med Tina Gunnarsson från Arbetsförmedlingen som varit involverad i projektet.

– Det arbete som pågår i kommunerna är viktigt, börjar Tina Gunnarsson med att säga.

I projektet Griffin PlugIn arbetar de deltagande kommunerna med att minska arbetslösheten hos unga och unga vuxna genom lokala tidiga inventioner. Samverkan mellan kommunerna och andra aktörer är i stort fokus i projektet, där bland annat Arbetsförmedlingen har haft ett nära samarbete med kommunerna för att få bättre koll på varandras möjligheter.

– Vi börjar att samlokalisera oss på flera ställen runt om i Skåne, säger Tina Gunnarsson som menar att detta har utmynnats av samverkan.

Tina ser att en av de största utmaningarna med ungdomsarbetslösheten är att försöka öka intresset för de yrkesinriktade jobben. Men främst är det att få ungdomarna att satsa på utbildning.

– De behöver en större flexibilitet i utbildningsmöjligheterna. Ungdomarna kanske har ett gammalt misslyckande sedan tidigare och behöver komma tillbaka. Där måste vi på Arbetsförmedlingen möta ungdomens behov. För att få in ungdomen tidigt på arbetsmarknaden är utbildning avgörande, avslutar Tina.

Artikeln är en del av en intervjuserie i samband med projektet Griffin PlugIn som ägs och drivs av Kommunförbundet Skåne.
Du kan läsa mer om projektet
här

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar