Arbetsmarknadsrådet

Med utgångspunkt i kommunernas arbetsmarknadsverksamheter (AME) samlar Kommunförbundet Skåne ett råd bestående av representanter för fyra delregioner i Skåne. Syftet med rådet är bland annat att diskutera gemensamma utmaningar för kommunerna och därmed kunna påverka tillsammans gentemot andra aktörer inom stat och region.

Sedan 2017 ingår rådet i ett samarbete med Arbetsförmedlingen Skåne med målet att förbättra samarbetet mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen i Skåne. Vi arbetar ständigt med att utveckla samarbetsarenorna och numera ingår även vuxenutbildnings- och integrationsfrågor som en del i samarbetet mellan kommunerna och mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jenny Strand