Arbetsmarknad

Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken är en högaktuell fråga och de flesta skånska kommuner spelar en aktiv och viktig roll i den lokala arbetsmarknadspolitikens genomförande. Kommunförbundet Skåne bevakar de kommunala utmaningarna i Skåne genom att skapa, driva och medverka i nätverk, såväl regionala och nationella som internationella. Vi omvärldsbevakar, sprider kunskap och bygger kommungemensamma projekt och verksamheter kring angelägna frågor, ofta med koppling till  integrations- och utbildningsfrågor.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Elena Zukauskaite