Arbetsmarknad

Verksamheten täcker ett brett arbetsområde bestående av arbetsmarknadsfrågor med kopplingar till integrations- och utbildningsfrågor.

Vi bistår kommunerna i de till dessa områden relaterade frågor.

Vi bevakar de kommunala utmaningarna i Skåne genom att skapa, driva och medverka i nätverk, såväl regionala och nationella som internationella.

Vi omvärldsbevakar och sprider kunskap och bygger kommungemensamma projekt/verksamheter kring angelägna frågor.

Det övergripande målet är att förkorta individers väg till egenförsörjning.

Politiskt sorterar frågorna under Kommunförbundet Skånes beredning för lärande, arbetsliv och integration.

Kompetenssamverkan Skåne

Kompetensförsörjningsfrågorna är ett av de viktigaste områdena för kommunerna. Kommunförbundet Skåne är sedan flera år delaktiga i Kompetenssamverkan Skåne, vars syfte är att bevaka och sprida kunskap samt ta initiativ inom kompetensförsörjningsområdet i det regionala perspektivet.

https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/naringslivsutveckling/kompetensforsorjning/kompetenssamverkan-skane/

AME-rådet

Med utgångspunkt i kommunernas arbetsmarknadsverksamheter (AME) samlar Kommunförbundet Skåne ett råd bestående av representanter för fyra delregioner i Skåne. Syftet med rådet är att diskutera gemensamma utmaningar för kommunerna och därmed kunna påverka tillsammans gentemot andra aktörer inom stat och region.

Sedan 2017 ingår rådet i ett samarbete med Arbetsförmedlingen Skåne med målet att förbättra samarbetet mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen i Skåne. Vi arbetar ständigt med att utveckla samarbetsarenorna och numera ingår även vuxenutbildnings- och integrationsfrågor som en del i samarbetet mellan kommunerna och mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen.

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jan-Åke Johansson