Arbetsmarknad

Inom arbetsmarknadsområdet arbetar vi med att bevaka de kommunala utmaningarna i Skåne genom att skapa, driva och medverka i nätverk, såväl regionala och nationella som internationella. Vi omvärldsbevakar, sprider kunskap och bygger kommungemensamma projekt och verksamheter kring angelägna frågor, ofta med koppling till  integrations- och utbildningsfrågor.

Politiskt sorterar frågorna under Kommunförbundet Skånes beredning för lärande, arbetsliv och integration.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jenny Strand