Arbetsmarknad

Verksamhetsområdet täcker ett brett arbetsområde bestående av arbetsmarknadsfrågor, näringslivsfrågor, besöksnäring, integrations- och migrationsfrågor, landsbygdsfrågor, och personalfrågor. Politiskt sorterar frågorna under Kommunförbundet Skånes beredning för arbetslivs- och näringslivsfrågor.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jan-Åke Johansson