Arbetsmarknad

Verksamhetsområdet täcker ett brett arbetsområde bestående av arbetsmarknadsfrågor, integrations- och migrationsfrågor.

Vi bistår kommunerna i de utbildnings- arbetsmarknads- och till dessa områden relaterade integrationsfrågor.

Vi bevakar de kommunala utmaningarna i Skåne genom att skapa, driva och medverka i nätverk, såväl regionala och nationella som internationella.

Vi omvärldsbevakar och sprider kunskap och bygger kommungemensamma projekt/verksamheter kring angelägna frågor.

Det övergripande målet är att förkorta individers väg till egenförsörjning.

Politiskt sorterar frågorna under Kommunförbundet Skånes beredning för arbetsliv-, näringsliv- och integration.

Kompetenssamverkan Skåne

Kompetensförsörjningsfrågorna är ett av de viktigaste områdena för kommunerna. Kommunförbundet Skåne är sedan flera år delaktiga i Kompetenssamverkan Skåne, vars syfte är att bevaka och sprida kunskap samt ta initiativ inom kompetensförsörjningsområdet i det regionala perspektivet.

https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/naringslivsutveckling/kompetensforsorjning/kompetenssamverkan-skane/

AME-rådet

Med utgångspunkt i kommunernas arbetsmarknadsverksamheter (AME) samlar Kommunförbundet Skåne ett råd bestående av representanter för fyra delregioner i Skåne. Syftet med rådet är att arrangera kompetensutveckling i form av två årliga konferenser varav en är ett internat lunch till lunch.

Sedan 2017 ingår rådet i ett samarbete med Arbetsförmedlingen Skåne med målet att förbättra samarbetet mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen i Skåne. I arbetet ingår att omsätta det nationella avtalet om samverkan mellan SKL och AF, på regional nivå.

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jan-Åke Johansson