Forskning i korthet 2019: Tema – Barns delaktighet: Andra kapitel

Nu kan du läsa försmak av andra kapitel i ett nytt blogginlägg – Barns röster – en viktig resurs i skolutveckling. Författare Helene Elvstrand, fil. doktor i pedagogiskt arbete med inriktning mot fritidshem, universitetslektor på Linköpings universitet.