FoU Skolas aktiviteter hösten 2019/våren 2020

Under hösten 2019 och våren 2020 planerar FoU Skola många olika aktiviteter. 2019-10-23 kommer seminarieserie Ledarskap på vetenskaplig grund tillbaka med Jonna Bornemarks föreläsning Det mätbaras gränser. Går det att mäta kunskap?. Innan dess 2019-10-3/4