Forskning i korthet 2019: Tema – Barns delaktighet: Första kapitel

Läs första blogginlägg om barns delaktighet och inflytande i förskolan. Författare – Kristina Westlund, Fil.lic. i pedagogik, förskolelektor på Malmö Stad. Trevlig läsning!