Arkiv: 2019

FoU Skolas aktiviteter hösten 2019/våren 2020

Under hösten 2019 och våren 2020 planerar FoU Skola många olika aktiviteter. 2019-10-23 kommer seminarieserie Ledarskap på vetenskaplig grund tillbaka med Jonna Bornemarks föreläsning Det mätbaras gränser. Går det att mäta kunskap?. Innan dess 2019-10-3/4

INitiativet Lund – arbetsintegrerande socialt företagande med fokus på hållbarhet

INitiativet Lund, kort för ”INitiativet Lund – Egenmakt och Återbruk genom Arbetsintegrerande Socialt Företagande”, syftar till att underlätta övergången till arbete och självförsörjning för grupper som står långt från arbetsmarknaden. INitiativet Lund är ett EU-finansierat projekt som ägs och drivs av Coompanion Skåne,

Publicerad: 5 mars, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer