Arkiv: oktober, 2018

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne

Konferensen äger rum 16 mars 2019 på Hässleholms Tekniska Skola (HTS) Tanken är att konferensen med tiden blir en naturlig del av det systematiska arbetet där en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad