Arkiv: 2018

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne

Konferensen äger rum 16 mars 2019 på Hässleholms Tekniska Skola (HTS) Tanken är att konferensen med tiden blir en naturlig del av det systematiska arbetet där en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad

Information från FoU Skola inför läsåret 2018-2019

Seminarieserien Ledarskap på vetenskaplig grund (23 oktober & 28 november) FoU Skolas seminarieserie vänder sig till skolledare, förvaltningschefer, skolpolitiker och andra som är intresserade av skolans ledarskap. Seminarierna ska fungera som en mötesplats mellan forskare

Publicerad: 13 augusti, 2018Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

I huvudet på en professor

Den 13 september är ni välkomna att lyssna på och ställa frågor till Malin Ideland, professor i utbildningsvetenskap. Hon kommer att prata om sin forskning under rubriken ”Skolkrisen – en möjlighet för kommersiella företag”. Evenemanget

FoU Skolas regionala nätverk hösten 2018

Till hösten fortsätter FoU Skolas regionala rektorsnätverk, som då genomförs för tredje gången. Några platser har blivit lediga och till dessa finns nu möjlighet att anmäla sig. FoU Skolas rektorsnätverk riktar sig till rektorsutbildade skolledare

Samverkan för bättre koll på möjligheterna

– Det arbete som pågår i kommunerna är viktigt, börjar Tina Gunnarsson med att säga. I projektet Griffin PlugIn arbetar de deltagande kommunerna med att minska arbetslösheten hos unga och unga vuxna genom lokala tidiga

Publicerad: 15 maj, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Bokrelease på FoU Skola idag

Idag är det bokrelease på FoU Skola för att fira att boken ”Att dela erfarenhet – en syntes av utvecklingsartiklarna från lärarnas skolutvecklingskonferens 2017” kommit ur pressarna! Releasen kombineras med en kick-off för nästa Lärarnas