Storregionssamverkan kring hantering av statsbidrag riktade till skolområdet

Enklare att söka bidragen, tydligare villkor och bättre långsiktighet för att underlätta i verksamhetsplaneringen. Det är några av de förslag som utbildningscheferna i de tre storstadsregionernas kommuner ger i en gemensam skrivelse till Utbildningsdepartementet gällande