Arkiv: mars, 2017

Skånes viktigaste yrke

Uppskattningsvis 150 gymnasieelever och andra som funderade över att utbilda sig till lärare hade tagit sig till Malmö högskola för att lyssna på aktiva lärare, förskollärare och lärarstudenter som berättade om sin utbildning och varför

Sverige måste utbilda för framtidens välfärd

Vi lever längre än någonsin tidigare och antalet barn, nyanlända och äldre ökar. Behovet av välfärdstjänster inom vård, skola och omsorg kommer därför att öka markant de närmaste åren. Men vilka ska utföra tjänsterna? Staten

Nationell Valideringskonferens 9 & 10 maj 2017

Från Teori och Strategi till Organisation och Praktik Från Vad och Varför till HUR! Fokus är riktat mot hur man organiserar och samverkar kring validering, hur man inom olika verksamhetsområden och för olika målgrupper konkret

Publicerad: 7 mars, 2017Sidansvarig: Jan Nilsson

Läs mer

Forskningslitteracitet – Forskning i korthet nr 1 2017

Nu har äntligen ett nytt nummer av FoU Skolas skriftserie Forskning i korthet publicerats. Forskning i korthet nummer 1 2017 har författats av Sven Persson, professor i pedagogik på Malmö högskola och forskningsledare på Pedagogisk Inspiration i Malmö stad,