Arkiv: februari, 2017

Release Forskningslitteracitet

Rapporten ”Forskningslitteracitet – en introduktion till att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap” vänder sig till alla verksamma i skolan och förskolan. Ambitionen med skriften är att lärare, förskollärare och skolledare på olika nivåer ska