Arkiv: augusti, 2016

Om några betydelser av att se sig omkring

Det här är den sjunde stora, internationella konferensen jag deltar i sedan 2010. Varje gång slås jag av samma sak: Vi hänger ihop. Den svenska skolan är inte ensam, varken om sina glädjeämnen eller om

Jobbfokus på Tycho Braheskolans fjärde teknikår

Just nu pågår arbetet med att certifiera Tycho Braheskolans Teknikprogram enligt Teknikcolleges grundkriterier. Teknikcollege ägs av Industrirådet och är en kvalitetsstämpel för tekniska gymnasie- och yrkesutbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka