FoU Skolas seminarieserie Ledarskap på Vetenskaplig grund – program hösten 2016

Seminarierna äger rum i Kommunförbundet Skånes konferenslokaler under eftermiddagar med något varierande starttid. Målet är att seminarierna ska inrymma tid för diskussioner mellan forskare och åhörare. Tiden fördelas därför så att det är en timmes