Arkiv: 2015

Vetenskapen möter skolan och skolan möter vetenskapen

Observera att datum för Dialogforum vid Lunds universitet är ändrat till den 1 december. Den preliminära rubriken är Skolutveckling och ledarskap på vetenskaplig grund och en av gästerna kommer att vara docent Hans-Åke Scherp från

Nu startar Plug In 2.0 och denna gång är Skåne med!

De senaste åren har omkring 13 % av Sveriges grundskolelever saknat gymnasiebehörighet och därför inte kommit in på något nationellt program i gymnasieskolan. De senaste åren har omkring 25 % av Sveriges gymnasieungdomar inte fullföljt

Coacher för analysgrupper sökes

Projektet ska genomföras i samarbete mellan Kommunförbundet Skåne och forskare på Universitetet i Twente, Nederländerna, under läsåret 2015-2016. Coachens arbete kommer att bestå i att stödja ett arbetslag på en eller två skolor i sydvästra

VALLE – läge och framtid våren 2015

De förhoppningar vi har haft kring att kunna utnyttja Europeiska socialfonden ESF som grundfinansiering för etablerandet av plattformen har ännu inte infriats. De utlysningar som tills nu varit aktuella har inte öppnat upp de möjligheter

Publicerad: 7 april, 2015Sidansvarig: Jan Nilsson

Läs mer

Forskarskola; utlysning av fyra platser

Idag går åtta licentiander i forskarskolan och nu utökar vi den med fyra nya platser i en andra ansökningsomgång. Forskarskolan genomförs under fyra år med 50 procent tjänstgöring på skola/kommun och med 50 procent forskning

Inspirationsdag för lärare den 7 april i Lund

Kungl. Vetenskapsakademien och Skolverket samarbetar för att inspirera lärare att göra undervisningen mer spännande. Under våren 2015 arrangeras sju inspirationsdagar under olika teman för gymnasielärare och lärare i grundskolans högre årskurser. På inspirationsdagen i Skåne

Publicerad: 24 februari, 2015

Läs mer

Älska samverkan – 2015 års SSA konferens

Konferenserna har arrangerats sedan 2003 och målet är att belysa vikten av samverkan mellan utbildningsväsendet och arbetslivet från förskola till högskola/universitet. SSA-RIKSKONFERENS 2015 2015 kommer den nationella konferensen för samverkan mellan skola och arbetsliv till