Arkiv: oktober, 2015

Lagrådsremiss: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Ansvarig: Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringen Ladda ner: Lagrådsremiss Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (pdf 422 kB) Lagen gäller vissa nyanlända invandrare som har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen

Webbmöten med tema ensamkommande barn och unga

Åsa Furén-Thulin, sektionschef på avdelningen för våd och omsorg, Kjerstin Bergman, nationell samordnare inom Barn och Unga på SKL samt Elisabeth Melin, handläggare med fokus på ensamkommande barn och unga håller i mötet. Mötena är

Inbjudan: Politikerdialog om mottagandet av ensamkommande barn

Migrationsverket, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne bjuder in till en dialog kring hur vi tillsammans möjliggör ett bra mottagande av ensamkommande barn. Även ansvariga tjänstemän är välkomna att delta vid dialogen. Under kvällen kommer medverkande