Arkiv: augusti, 2015

Lunds universitets lärarfortbildningsdag – anmälan är nu öppen!

Fortbildningsdagen berör de naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och tekniska ämnen, och kommer att ha en stark koppling till ämnesplanerna/kursplanerna i skolans styrdokument, den allra senaste forskningen inom ämnesområdena samt behov och önskemål. Under dagen ges konkret material som kan användas i den

Uppstart för Analysgrupper

Den 26 augusti genomfördes en kickoff för de tretton analysgrupperna från skolor och förskolor i Malmö, Lund, Landskrona och Helsingborg. Maaike Smit från universitetet i Twente, Nederländerna, utbildade och inspirerade. En analysgrupp arbetar långsiktigt och systematiskt