Arkiv: juni, 2015

Lyckad lärdag om Introduktionsprogrammen

Föreläste gjorde bland annat Marie-Louise Hultman, utredare Skolinspektionen, Bengt Weidow, undervisningsråd på Skolverket och Per Kornhall, författare och debattör. Ämnena sträckte från framgångsfaktorerna för ett lyckat IM, utmaningarna som finns för IM och en internationell

Vetenskapen möter skolan och skolan möter vetenskapen

Observera att datum för Dialogforum vid Lunds universitet är ändrat till den 1 december. Den preliminära rubriken är Skolutveckling och ledarskap på vetenskaplig grund och en av gästerna kommer att vara docent Hans-Åke Scherp från