Arkiv: juni, 2015

Lyckad lärdag om Introduktionsprogrammen

Föreläste gjorde bland annat Marie-Louise Hultman, utredare Skolinspektionen, Bengt Weidow, undervisningsråd på Skolverket och Per Kornhall, författare och debattör. Ämnena sträckte från framgångsfaktorerna för ett lyckat IM, utmaningarna som finns för IM och en internationell

Vetenskapen möter skolan och skolan möter vetenskapen

Observera att datum för Dialogforum vid Lunds universitet är ändrat till den 1 december. Den preliminära rubriken är Skolutveckling och ledarskap på vetenskaplig grund och en av gästerna kommer att vara docent Hans-Åke Scherp från

Publicerad: 18 juni, 2015Sidansvarig: Margareta Serder

Läs mer

Konferenser för rektorer om nyanlända elevers lärande

Antalet nyanlända elever ökar och allt fler kommuner måste bygga upp beredskap och kunskap för att ta emot nyanlända elever och erbjuda bra utbildning. Dessa konferenser är en av flera insatser för att stödja skolors

Publicerad: 12 juni, 2015Sidansvarig: Margareta Serder

Läs mer