Nu startar Plug In 2.0 och denna gång är Skåne med!

De senaste åren har omkring 13 % av Sveriges grundskolelever saknat gymnasiebehörighet och därför inte kommit in på något nationellt program i gymnasieskolan. De senaste åren har omkring 25 % av Sveriges gymnasieungdomar inte fullföljt