Arkiv: mars, 2015

Forskarskola; utlysning av fyra platser

Idag går åtta licentiander i forskarskolan och nu utökar vi den med fyra nya platser i en andra ansökningsomgång. Forskarskolan genomförs under fyra år med 50 procent tjänstgöring på skola/kommun och med 50 procent forskning