Inspirationsdag för lärare den 7 april i Lund

Kungl. Vetenskapsakademien och Skolverket samarbetar för att inspirera lärare att göra undervisningen mer spännande. Under våren 2015 arrangeras sju inspirationsdagar under olika teman för gymnasielärare och lärare i grundskolans högre årskurser. På inspirationsdagen i Skåne

Publicerad: 24 februari, 2015

Läs mer