Älska samverkan – 2015 års SSA konferens

Konferenserna har arrangerats sedan 2003 och målet är att belysa vikten av samverkan mellan utbildningsväsendet och arbetslivet från förskola till högskola/universitet. SSA-RIKSKONFERENS 2015 2015 kommer den nationella konferensen för samverkan mellan skola och arbetsliv till