Arkiv: 2015

Lagrådsremiss: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Ansvarig: Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringen Ladda ner: Lagrådsremiss Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (pdf 422 kB) Lagen gäller vissa nyanlända invandrare som har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen

Webbmöten med tema ensamkommande barn och unga

Åsa Furén-Thulin, sektionschef på avdelningen för våd och omsorg, Kjerstin Bergman, nationell samordnare inom Barn och Unga på SKL samt Elisabeth Melin, handläggare med fokus på ensamkommande barn och unga håller i mötet. Mötena är

Inbjudan: Politikerdialog om mottagandet av ensamkommande barn

Migrationsverket, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne bjuder in till en dialog kring hur vi tillsammans möjliggör ett bra mottagande av ensamkommande barn. Även ansvariga tjänstemän är välkomna att delta vid dialogen. Under kvällen kommer medverkande

Hur bedriver vi skolutveckling på vetenskaplig grund?

Vi har ett samtal om skolledares roll i skolutvecklingsarbete och om de möjligheter och risker förändringsarbete för med sig. Samtalet sker denna gång mellan Hans-Åke Scherp, docent i pedagogik vid Karlstad universitet och Torgny Roxå, universitetslektor

Publicerad: 29 september, 2015

Läs mer

Uppstart för Analysgrupper

Den 26 augusti genomfördes en kickoff för de tretton analysgrupperna från skolor och förskolor i Malmö, Lund, Landskrona och Helsingborg. Maaike Smit från universitetet i Twente, Nederländerna, utbildade och inspirerade. En analysgrupp arbetar långsiktigt och systematiskt

Lyckad lärdag om Introduktionsprogrammen

Föreläste gjorde bland annat Marie-Louise Hultman, utredare Skolinspektionen, Bengt Weidow, undervisningsråd på Skolverket och Per Kornhall, författare och debattör. Ämnena sträckte från framgångsfaktorerna för ett lyckat IM, utmaningarna som finns för IM och en internationell