Vi arbetar med utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor genom hela livet. Från förskola och grundskola till gymnasieskola, vuxenutbildning, validering, arbetsmarknad, nyanländas etablering och integration.

Nyheter

Ny sida om skolans digitalisering

Nu finns det en sida om skolans digitalisering där vi samlar länkar, texter, direktiv med anledning av arbetet med digitaliseringen av skolan. Sidan finns här: Skolans digitalisering

Anmäl dig till Lärarnas skolutvecklingskonferens

Den 14 oktober i Lund kommer den nystartade konferensen Lärarnas skolutvecklingskonferens gå av stapeln. En konferens för lärare, förskollärare och skolledare. En konferens av lärare, förskollärare och skolledare.

Skånes viktigaste yrke

Torsdagen den 23 mars arrangerade lärarutbildningarna vid Malmö högskola, Lunds universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan Kristianstad tillsammans med Kommunförbundet Skåne en inspirationsträff för läraryrket på Malmö högskola. #endagförläraryrket

SKL-rapport Utbilda för framtidens välfärd

Behovet av välfärdstjänster ökar de närmaste åren. SKL vill att staten matchar utbildningssystem och arbetsmarknadspolitik för att bättre kunna möta välfärdens rekryteringsbehov.

Nationell Valideringskonferens 9 & 10 maj 2017

Stafettpinnen från den nationella valideringskonferensen i Dalarna 2015 gick till Blekinge. Nu bjuder vi tillsammans med Skåne in till 2017 års valideringskonferens!

Forskningslitteracitet – Forskning i korthet nr 1 2017

Nu har äntligen ett nytt nummer av FoU Skolas skriftserie Forskning i korthet publicerats. Forskning i korthet nummer 1 2017 har författats av Sven Persson, professor i pedagogik på Malmö högskola och forskningsledare på Pedagogisk Inspiration i Malmö stad,

Release Forskningslitteracitet

Få ett eget exemplar av nästa utgåva av Forskning i korthet på vår releasefest den 16 februari! Titeln är denna gång Forskningslitteracitet - en introduktion till att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap"

Fler nyheter