”Arbetslösheten har minskat – tack vare Griffin PlugIn”Foto: Hanna Nordehammar

”Arbetslösheten har minskat – tack vare Griffin PlugIn”

Publicerad:

Dela nyhet:

I Bromölla kommun har arbetslösheten generellt varit högre än andra kommuner i Skåne. Sedan kommunen aktivt börjat arbeta med de unga och unga vuxna har arbetslösheten och framförallt ungdomsarbetslösheten minskat i kommunen.

Fler nyheter

Vi arbetar med utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor genom hela livet. Från förskola och grundskola till gymnasieskola, vuxenutbildning, validering, arbetsmarknad, nyanländas etablering och integration.

Nyheter

”Arbetslösheten har minskat – tack vare Griffin PlugIn”

I Bromölla kommun har arbetslösheten generellt varit högre än andra kommuner i Skåne. Sedan kommunen aktivt börjat arbeta med de unga och unga vuxna har arbetslösheten och framförallt ungdomsarbetslösheten minskat i kommunen.

Plug In 2.0 på nordisk arena

Nordiskt samarbete på kommunal och regional nivå Nordiska ministerrådet har initierat ett treårigt projekt för att främja samordnade åtgärder på region- och kommunnivå för att ge relevanta stöd till barn och ungdomar i riskzonen – Nordic 0

Idéer för världens bästa

En innovation är mer än en bra idé. Det är en ny, unik och funktionell lösning på ett riktigt problem. En riktigt bra innovation är den som kan rädda världen, eller åtminstone en del av den. Det fick ett 30-tal Teknikcollege-elever från teknikprogrammet lära sig under Innovationsprepp – save the world. En innovativ workshop och ett nytt samarbete mellan Teknikcollege Skåne, Malmö Högskola och Right Livelihood-stiftelsen.

”Det handlar om att väcka intresse och motivation hos ungdomarna”

Klippans kommun är en av fem deltagande kommuner i Griffin PlugIn. Projektet syftar till att fler unga kvinnor och män ska erhålla en gymnasieexamen så att de i förlängningen ska kunna kliva in på arbetsmarknaden. I Klippans kommun har hemligheten varit att i ett så tidigt skede som möjligt fånga individerna.

”Det är arbetet med ungdomarna som är det viktiga”

För Vellinge kommun börjar slutet av projektet Griffin PlugIn närma sig. Kommunförbundet Skåne har gjort en intervjuserie med samtliga deltagande kommuner i projektet, och först ut är Vellinge kommun.

Nya attityder och värderingar har ändrat inträdet till högre studier

Det var ungas framtid som stod i fokus under en nätverksträff arrangerad av Transfer i Lund. Mats Ingelström, projektledare Griffin PlugIn på Kommunförbundet Skåne, var injuden för att prata om ungas och unga vuxnas studier och inträde på arbetsmarknaden. Träffen ägde rum på ESS forskningsanläggning, som är baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. På bilden ser vi tanken där neutronerna kommer att färdas i.

Fler nyheter