”Vi har lyckats med en av vår tids största utmaningar – att minska antalet unga som varken arbetar eller studerar”

”Vi har lyckats med en av vår tids största utmaningar – att minska antalet unga som varken arbetar eller studerar”

Publicerad:

Dela nyhet:

Griffin PlugIn är ett ESF-finansierat projekt inom programområde 3 som drivs av Kommunförbundet Skåne. Projektet riktar sig helt mot UVAS, dvs. unga (vuxna) som varken arbetar eller studerar. Av fem deltagande kommuner har redan en kommun implementerat projektstrukturen i den ordinarie verksamheten.

Fler nyheter

Vi arbetar med utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor genom hela livet. Från förskola och grundskola till gymnasieskola, vuxenutbildning, validering, arbetsmarknad, nyanländas etablering och integration.

Nyheter

FoU Skolas regionala nätverk hösten 2018

Inom FoU Skolas regionala samverkansuppdrag genomförs under nästa läsår två stycken nätverk för olika yrkeskategorier på utbildningsområdet.

Samverkan för bättre koll på möjligheterna

Det råder en bred ungdomsarbetslöshet i Skåne. Vissa kommuner har haft upp mot 34% arbetslösa unga och unga vuxna. Projektet Griffin PlugIn som ägs av Kommunförbundet Skåne har som målsättning att fler unga kvinnor och män ska erhålla en gymnasieexamen, för att de i förlängningen ska kunna kliva in på arbetsmarknaden. Vi fick en pratstund med Tina Gunnarsson från Arbetsförmedlingen som varit involverad i projektet.

Bokrelease på FoU Skola idag

Idag är det bokrelease på FoU Skola för att fira att boken ”Att dela erfarenhet – en syntes av utvecklingsartiklarna från lärarnas skolutvecklingskonferens 2017” kommit ur pressarna! Releasen kombineras med en kick-off för nästa Lärarnas

Skåneracet

Syftet är att på ett lekfullt sätt
introducera eleverna för möjligheten att resa kollektivt och uppmuntra till klimatsmart
resande. Skåneracet drivs och finansieras av Region Skåne

Samverkan kring praktiknära forskning: uppstartsmöte för skolans huvudmän

Just nu händer det mycket kring praktiknära forskning som på olika sätt involverar skolans huvudmän. En femårig nationell försöksverksamhet kring samverkan för praktiknära forskning mellan lärosäten med lärarutbildning och skolhuvudmän är under uppstart. Försöksverksamhetens formella

Fler nyheter