Tidigare kurser och konferenser

Vuxsamverkan Skåne

Lärande och arbetsliv

Välkomna till nätverksmöte kring vuxsamverkan Skåne för kommunens ansvariga för vuxenutbildningen. Vi vill tillsammans med er fortsätta diskutera samverkan i Skåne avseende YrkesVux och RegioVux samt samverkan med Arbetsmarknadsenheter och även koppling till nyanländas etablering

KSO-forum

Kommunledning Kommunövergripande

Dagens presentationer: Frågor och svar om trygghet och säkerhet i Malmö_170522 Hat och hot – 9 juni Landskrona 9 juni Terror vid KEM 2017 Välkomna till 2017-års andra KSO-forum där vi fokuserar på säkerhet och

Återfallsprevention

Socialtjänst, vård och omsorg

Återfallsprevention är en strukturerad insats i form av en kurs för klienter oavsett missbruksmedel. Återfallsprevention är en s.k. evidensbaserad metod som har utvecklats inom beroendevården. Metoden kan användas med enskilda klienter eller i grupp format.

Seminariedag om Miljökvalitetsnormer för vatten

Miljökvalitetsnormer för vatten vid fysisk planering och miljötillsyn Seminariet vänder sig till dig, på kommun och länsstyrelse, som arbetar med fysisk planering och tillsyn enligt miljöbalken. Syftet med dagen är att öka kunskapen om hur

Presidiekonferens utbildning INSTÄLLT

Lärande och arbetsliv

Välkomna till presidiekonferens för utbildningspresidierna i Skåne! Lärar- och förskollärarförsörjningen är en fråga som mer eller mindre alla kommuner i Skåne brottas med. Vi ser tydligt hur bristen på utbildade och behöriga lärare och förskolelärare

1 2 3 81