Tidigare kurser och konferenser

Regional dialog om vuxenutbildning

Lärande, arbetsliv och integration

Välkommen till regional dialog om vuxenutbildning med Skolverket! Dialogen bidrar till att ge en aktuell bild av hur kommunernas vuxenutbildning och dess skolformer utvecklas i regionen. Läs mer om de regionala dialogerna: https://www.skolverket.se/regionaladialoger-vux Dagen är

Informationsträff: SDK i Skånes kommuner

För att sammanfatta den information som gått ut från Inera angående Säker digital kommunikation (SDK) bjuder vi in till en digitalt informationsträff avseende SDK. SDK är ett Inera-drivet projekt som pågått sedan 2017, dock påbörjades

Slutkonferens för DigiLitt.kom

Hälsa och social välfärd

Välkommen till slutkonferens för DigiLitt.kom – Mänskliga perspektiv på digital omställning i kommunal vård och omsorg. DigiLitt.kom är ett ESF-finansierat tvåårigt projekt som syftar till att höja den digitala litteraciteten bland medarbetare inom vård och omsorg.

1 2 3 159