Tidigare kurser och konferenser

Ekonomichefskonferens

Ekonomi

Välkommen på ekonomichefskonferens fredagen den 29 maj. Du kan välja om du vill delta på plats i Lund eller via teams. En länk för deltagande via teams kommer att skickas ut några dagar innan mötet.

Dialogmöte med svenska ESF-rådet DIGITALT

EU

Dialogmöte med svenska ESF-rådet Svenska ESF-rådet Skåne-Blekinge och Kommunförbundet Skåne bjuder in Skånes kommuner och lokala aktörer till ett dialogmöte kring Europeiska socialfonden. Fokus för mötet är informera om nuläget i programmet samt kommande möjligheter

Nätverk vård och stödsamordning

Hälsa och social välfärd

Mötet äger rum både digitalt och på plats. Välkomna till ett andra nätverksmöte för personer som arbetar som vård och stödsamordnare inom socialpsykiatri och psykiatri! Vi bjuder in till ett nätverksmöte för alla som arbetar

1 2 3 169