Tidigare kurser och konferenser

Kommunledningsresan 2019 – Studieresa till Litauen

Kommunledning

Årets kommunledningsresa genomförs 25 – 28 juni och går till Litauen. Vi kommer att besöka Klaipeda län som utgör den litauiska region som är medlem i Euroregion Baltic, http://www.eurobalt.org/, där Kommunförbundet Skåne också är medlem

Kultur i äldreomsorgen

Samhällsbyggnad

Region Skånes kulturförvaltning och Kommunförbundet Skåne har fått ett gemensamt politiskt uppdrag att undersöka vilket stöd de skånska kommunerna behöver i utvecklingen av kultur i äldreomsorgen. För att inleda arbetet genomfördes en enkätundersökning under 2018.

Nätverksträff för dataskyddsombud

Samhällsbyggnad

Välkommen till nätverksträff för dataskyddsombud! Nätverksträffens kommer att fokusera på erfarenhetsutbyte över de lärdomar som dragits av arbetet med att anpassa sin organisation till dataskyddsförordningen och hur en kan förbereda för revision av organisationens dataskydd.

Trafikkonferens

Samhällsbyggnad

Kommunförbundet Skåne inbjuder till vårens traditionella Trafikkonferens Inbjudan i pdf: 2019-06-11 Inbjudan Trafikkonferens

1 2 3 142