Tidigare kurser och konferenser

Konferens för VA-chefer

Samhällsbyggnad

Kommunförbundet Skåne inbjuder till höstens traditionella konferens för VA-chefer. Närmare information om konferensens innehåll lämnas av Bo Persson, e-post bo.persson@kfsk.se eller tfn 072-885 47 51 (kan även kontaktas vid förfrågan om ev efteranmälan)   Varmt välkomna!

Utbildning i Beslutsstöd för arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter vid bedömning av insatser vid funktionsnedsättning

Hälsa och social välfärd

Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor genomför en grundutbildning i Beslutsstöd för arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter vid bedömning av insatser vid funktionsnedsättning. Sedan 2009 har ett kvalitetsutvecklingsarbete pågått för Skånes kommuner tillsammans med Kommunförbundet Skåne. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter från

Skånes plan- och byggdag 2017

Samhällsbyggnad

Välkommen till femte upplagan av Skånes Plan- och byggdag Plan- och byggfrågorna är många och stora och det behövs forum för kunskapsutveckling, diskussion och kontakt mellan alla oss som arbetar med dem. Det årligen återkommande

1 2 3 87