Tidigare kurser och konferenser

Modern och rättssäker förvaltning – den nya förvaltningslagen

Barn och utbildning Hälsa och social välfärd Kommunledning Kommunövergripande Lärande, arbetsliv och integration Politik Samhällsbyggnad

Den nya förvaltningslagen, som gäller från den 1 juli 2018, ställer ökade krav på både effektivitet i förvaltningsförfarandet, snabbare ärendehantering och större utredningsansvar. Kursen fokuserar på en genomgång av rättsläget av de vanligast förekommande förvaltningsrättsliga

Budgetnätverk för de skånska kommunerna

Ekonomi

Välkommen den 18 oktober på Budgetnätverk för de skånska kommunerna. Upplysningar: Har ni frågor om programmet eller vill anmäla in någon ytterligare punkt till programmet ovan så hör av er till Björn Sjölin, bjorn.sjolin@kfsk.se Hålltider: Kl.8.30

Skånes Plan-och byggdag 2019

Samhällsbyggnad

Välkommen till sjunde upplagan av Skånes Plan- och byggdag! Plan- och byggfrågorna är många och stora och det behövs forum för kunskapsutveckling, diskussion och kontakt mellan alla oss som arbetar med dem. Det årligen återkommande

1 2 3 147