Tidigare kurser och konferenser

BBIC – Nätverksmöte SÖ

BBIC

För BBIC-utbildare, förste socialsekreterare och närmsta arbetsledare i respektive nätverk. Plats: Simrishamns kommun, öppenvårdslokalen på Stenbocksgatan 24, i polishuset mittemot järnvägsstationen.

Hela Vägens seminarium; Nu gör vi verkstad!

Seminariet kommer att delas upp i två inspirerande delar. Första delen ger kunskapsinput till den andra delens verkstäder. Båda delarna leds av Tina Hill, neuropsykiatriska funktionsvariationer-expert, Kommunförbundet Skåne och Linda Leveau, likarättsexpert, Kommunförbundet Skåne. Vid

Praktisk projektledning – att planera projekt – 2 dagar

Barn och utbildning Digital utveckling Ekonomi Energi och klimat EU Hälsa och social välfärd HR och personal Kommunledning Kommunövergripande Lärande och arbetsliv Nätverk Samhällsbyggnad

Praktisk Projektledning -Planera Projekt. Utbildningen har fokus på praktisk projektledning och är en grundutbildning som inte kräver förkunskaper om projektledning,  Utbildningens upplägg lämpar sig även för deltagare som redan har praktisk erfarenhet av projektledning men

BBIC – Nätverksmöte NV

BBIC

För BBIC-utbildare, förste socialsekreterare och närmsta arbetsledare i respektive nätverk. Plats: Klippans kommun, Socialförvaltningen, Tingsgatan 22, Rönngården, lokal Fröhuset

Nationellt kurs och konferensnätverk på Malmö Arena Hotel

Välkommen till Nationellt kurs och konferensnätverk på Malmö Arena 6-7 december! 6 december 12.00 – 13.00 Lunch 13.00 Hej och välkommen – Henrik Hedqvist och Eva Lindqvist 13.10 – 13.40 Kurs-teaser 1, Göran Larsson – Syrsa

1 2 3 124