Utbildning i Dataskyddsförordningen

Den 24 april hölls en utbildningsdag i den nya Dataskyddsförordningen. Syftet var att ge deltagarna en bild av vad förordningen kommer att innebära för deras organisation.

Dataskyddsförordningen Allmän Uppgiftsskyddsförordning som beslutades av EU den 14 april 2016 kommer att innebära den största förändringen för företag och myndigheter inom integritetsskyddsområdet sedan PuL trädde i kraft 1998. Kristina Blomberg, grundaren till PuL-Pedagogen och jurist vid Datainspektionen i mer än 20 år, talade igår om den nya dataskyddsförordningen för ett 30-tal deltagare.

”Jag talade främst om förordningen som har trätt i kraft men som ska tillämpas nästa år i maj. Jag ville ge dem en bild av vad den kommer att innebära för dem.”

Kristina, som har en gedigen erfarenhet av att tillämpa och lära ut lagens regler både för icke-jurister och jurister, tycker det är väldigt stimulerande att få andra att förstå innebörden av regelverket.

Utbildningen utgick från en genomgång av Dataskyddsförordningen och en jämförelse mot dagens personuppgiftslag, för att deltagarna skulle kunna se vad förslaget kom att innebära för deras organisation. I förordningen finns bland annat kännbara sanktionsavgifter om regelverket inte efterföljs samt krav på att den personuppgiftsansvarige under vissa förutsättningar ska utse ett uppgiftsskyddsombud (personupp­giftsombud). Uppgiftsskyddsombudet ska ha yrkesmässiga kvalifikationer och expertkunnande om lagstiftning och praxis avseende uppgiftsskydd. Uppgifts­skyddsombudet kan vara en anställd som uppfyller kvalifikationskraven eller externt anlitad person med den efterfrågade kompetensen.

Deltagarna kan inte lära sig Dataskyddsförordningen på en dag, utan enbart nosa på ämnet. Syftet var att de ska få ställa frågor som jag i bästa möjliga mån försökte svarade på”, avslutar Kristina med.

 

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar