Save the date – Skånes Energiting 2020

Skånes mötesplats för klimat- och energifrågor

Datum: 28 maj 2020
Plats: Malmömässan, Malmö
Tid: 08:00- 16:30
Pris: 495 kr
Anmälan: Anmäl dig här senast den 13 maj

Den 28 maj samlas näringsliv, offentligsektor och akademi för att gemensamt fokusera på aktuella frågor inom klimat- och energiområdet. Under dagen varvas föreläsningar, rundabordssamtal och mingel inom bland annat effektfrågan, hållbara transporter och hållbart byggande.

Anmäl dig här!

Vill du bidra med något under dagen?

På Energitinget står mötena i fokus. Har du en idé, något gott exempel eller frågeställning som du vill dela med dig av? Hör av dig till Gustaf Wiklund, projektledare, gustaf.wiklund@kfsk.se


Arrangör:
Energikontoret Skåne i samverkan med Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne

Publicerad:

Skriv en kommentar