Offentlighet och sekretess med Jan Turvall

I Kommunförbundet Skånes konferenslokaler hölls den 5 maj en heldagsutbildning om offentlighet och sekretess. Jan Turvall, studierektor vid Statsvetenskapliga Institutionen vid Göteborgs universitet, talade om de generella regler som gäller för att jobba inom kommun och speciellt om offentlighet och sekretess.

Dagen innehöll ett antal praktiska övningsexempel, viktiga rättsfall och regelgenomgång med fokus på att deltagarna skulle bli väl förtrogna med den svenska offentlighetsprincipen.

När Jan fick frågan om vad som är det viktigaste för deltagarna att ta med sig från dagens utbildning, svarade han just den svenska offentlighetsprincipen.

Den är grunden för den svenska demokratin, så att journalister och allmänhet kan granska våra handlingar och myndigheter. Då gäller det att tjänstemännen kan hantera handlingar och bemöta de människor som vill se handlingar. Så idag vill jag, efter utbildningen, att deltagarna ska kunna veta om handlingarna är offentliga eller sekretessbelagda och vilka regler det är som gäller.

Nästa gång Jan Turvall kommer till Kommunförbundet Skånes konferenslokaler talar han om kommunallagen och den nya förvaltningslagen samt andra regler som styr offentlig verksamhet.

Anmäl dig här på Jan Turevalls nästa kurs, den 8 september, här.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar