Ledarskap och organisatoriska mellanrum i ett strategiskt integrationsarbete

Den 8 juni bjuder Kommunförbundet Skåne tillsammans med projektet BOSS – Bred Operativ och Strategisk Samverkan - in till en heldagskonferens med Mats Tyrstrup och Fatane Salehi!

Utifrån vilka föreställningar organiserar vi oss strategiskt kring nyanlända? Vad är ett ”organisatoriskt mellanrum” och vilken betydelse har det för verksamhetens utveckling? Hur kan vi bygga hållbar samverkan som skapar värde för individer i vardagen?

Samverkansforumet leds av Mats Tyrstrup, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan tillsammans med Fatane Salehi, verksamhetsutvecklare Akademiska sjukhuset. De arbetar med utgångspunkt i Mats forskning om gränsöverskridande samverkan som grund för värdeskapandet i komplexa verksamheter och sammanhang.

Under förmiddagen kommer Mats att orientera oss kring begreppet ”organisatoriska mellanrum” och vad som händer när ett ansvarsområde tar slut utan att ett annat tar vid. Hur upptäcker vi mellanrum och vad gör vi när vi har funnit dem? Föreläsningen varvas med korta dialoger om praktiska möjligheter. Efter lunch samlas vi i en workshop för att fördjupa oss i de frågor och möjligheter, kopplade till samverkan, och hur det berör det strategiska arbetet med integration och etablering av nyanlända och ensamkommande.

Konferens arrangeras av Kommunförbundet Skåne och projektet BOSS – Bred Operativ och Strategisk Samverkan.

Målgruppen för dagen är tjänstepersoner med mandat att arbeta strategiskt och förändrande med frågor kring integration i de skånska kommunerna.

Till anmälan här. 

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar