Årets första kommunledningskonferens 10 mars

Vi inleder året med konferens som bland annat kommer att innehålla aktuella upphandlingsformer, fiberutbyggnad och vår satsning på stöd inom digitalisering!

Fredagen den 10 mars på fjärde våningen i Kommunförbundet Skånes lokaler på Gasverksgatan 3A i centrala Lund, fem minuters promenad från Lund C.

Ett av temana handlar om aktuella upphandlingsformer där vi bland annat får information om nya möjligheter exempelvis innovationsupphandlingar och dialogbaserad upphandling. Vi kommer också att få höra hur kommuner kan arbete inom ramen för idéburet offentligt partnerskap, ofta förkortat IOP:er

Frågan om fiberutbyggnad i Skåne kommer att diskuteras utifrån en presentation av projektet FABS (Fiber till Alla i Blekinge och Skåne) och dess möjlighet att ge stöd till kommunerna.

Som uppstart för Kommunförbundet Skånes satsning på att utveckla stöd till kommunerna inom området digitalisering har vi bjudit in SKL:s digitaliseringsdirektör som kommer att förmedla sin bild av varför digitalisering är en av de viktigaste frågorna i utvecklingen av den framtida välfärdsservicen.

Vi får också senaste nytt kring det nya hälso- och sjukvårdsavtalet.

Anmäl dig här!

Publicerad:

Sidansvarig

Magnus Gustafsson

Skriv en kommentar