Johan Book om framgångsrika strategigenomförande

Hur kan det komma sig att 95 % av medarbetarna inte använder organisationens strategier i sin vardag, eller att nio av tio strategiska initiativ aldrig når sina mål? Statistiken visar att den främsta anledningen till misslyckanden är kommunikationsbrister hos företagets ledning och chefer.

Johan Book, kommunikationsstrateg och förändringskonsult med lång erfarenhet som chef för internkommunikation inom Lantmännenkoncernen, arbetar med företag i förändring med fokus på ledarskap och genomförande av strategi.

I fredags besökte Johan Book Kommunförbundet Skånes konferenslokaler och talade om framgångsrika strategigenomförande inför deltagare bestående av bland annat kommunikatörer och HR-specialister. Dagen fokuserade på motiverade medarbetare och forskningsbaserat ledarskap kopplat till metoder och teorier.

Det är medarbetarnas motivation samt ett högt engagemang som leder till bättre resultatutveckling, säger Johan.

Det är de psykologiska behoven kompetens, autonomi och samhörighet som har en stor betydelse för medarbetarnas motivation på arbetet.

Johan talade även om vikten av ledarskap som en betydelse för resultatet, och där bristande feedback och otydliga mål gärna kommer i vägen. Att involvera medarbetarna i verksamhetens mål och skapa ett förtroende till ledning från medarbetare – det är vad Johan menar som framgångsrika koncept.

Dagen genomsyrades av tydliga exempel och flera praktiska övningar för deltagarna. Kursen fokuserade på strategiska kommunikationsverktyg som bidrar till en effektiv och mätbar förändringsledning.

”Jag brinner för framgångsrika strategigenomföranden och ett forskningsbaserat, sunt och prestationsinriktat ledarskap”, avslutar Johan.

Nästa gång vi ser Johan i samarbete med Kommunförbundet Skåne är på den årliga konferensen HR-dagen för offentlig sektor 2017. Andra medverkande under dagen är bland annat programledaren Kristin Kaspersen, VD och sportchef för Malmö Redhawks Patrik Sylvegård, grundare och VD på Womenexecutivesearch Anna Stenberg och ledarskapscoachen och krishanteraren Elizabeth Kuylenstierna.

I år äger konferensen rum den 31 maj på Best Western Malmö Arena. Sista anmälningsdag är den 15 maj. Anmäl dig här.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar