Information till våra kurs- och konferensdeltagare!

Kommunförbundet Skånes har beslutat att inte längre dela ut dokumentation i pappersformat i samband med våra kurser och konferenser. Målet är att minska pappersanvändningen och bli mer miljövänliga.

Vi har tidigare delat ut väldigt mycket material och dokumentation i pappersformat. Framöver kommer detta ersättas med digitala lösningar (i största möjliga mån), genom att deltagarna får materialet utskickat via mail alternativt kan nå det via vår hemsida. Vid frågor eller funderingar kontakta Henrik Hedkvist.

Vi hoppas att, tillsammans med våra deltagare, bli en mer miljömedveten och digitaliserad organisation!

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar