”Att göra saker rätt och att göra rätt saker”

Handläggning och dokumentation av ärende som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten, och viktigt bland annat utifrån apsekter om rättssäkerhet och kvalitet. Ulrika Ekebro, auktoriserad socionom med bakgrund inom socialtjänst och tillsynsverksamhet, ägnade två heldagar i Kommunförbundet Skånes konferenslokaler för att utbilda i just detta.

Den 7 och 8 november höll Ulrika Ekebro två kurser i Kommunförbundet Skånes konferenslokaler.

Dag ett bjöd på en fördjupningsutbildning om barns behov av skydd och stöd. Dagen inriktade sig speciellt mot det socialrättsliga perspektivet men även om hur man praktiskt utreder de mest utsatta i samhället. Dag två var en mer generell utbildningsdag om handläggning och dokumentation inom hela socialtjänstens verksamhetsområde. På plats fanns en bred målgrupp – allt från barnhandläggare till äldreomsorg till myndighetsutövare och utförare.

– Det är ett väldigt komplext arbete som socialtjänsten gör, det kräver många bollar i luften, det är lagstyrt och berör människan på djupet, säger Ulrika.

Dag två ägnades mycket åt regler och lagar för att försäkra deltagarna om att människor ska få en säker handläggning och sina behov tillgodosedda. Enligt Ulrika handlar det om att göra både rätt saker, och att göra saker rätt.

– Att göra enligt konstens alla regler för att göra det rättssäkert är en sak, men sen också att innehållsmässigt göra på ett bra sätt, avslutar Ulrika.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar