Nyheter

”Att göra saker rätt och att göra rätt saker”

Den 7 och 8 november höll Ulrika Ekebro två kurser i Kommunförbundet Skånes konferenslokaler. Dag ett bjöd på en fördjupningsutbildning om barns behov av skydd och stöd. Dagen inriktade sig speciellt mot det socialrättsliga perspektivet men

Publicerad: 9 november, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Välfärdskonferensen 2018 är nu öppen för anmälan!

Välfärdskonferensen 2018 – eller att söka en nyare värld! Den 1- 2 februari 2018 välkomnar Kommunförbundet Skåne in förtroendevalda och tjänstepersoner till den 21:e Välfärdskonferensen i sin ordning. I år kan vi presentera ett vasst

Publicerad: 23 oktober, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Information till våra kurs- och konferensdeltagare!

Vi har tidigare delat ut väldigt mycket material och dokumentation i pappersformat. Framöver kommer detta ersättas med digitala lösningar (i största möjliga mån), genom att deltagarna får materialet utskickat via mail alternativt kan nå det via vår

Publicerad: 12 oktober, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Statliga ersättningar för asylsökande och nyanlända

Ett 70-tal deltagare som arbetar praktiskt med återsökning av kostnader, exempelvis ekonomer, administratörer, flyktingsamordnare och föreståndare vid boende för ensamkommande barn, samlades i måndags i Kommunförbundet Skånes konferenslokaler. På plats fanns representanter från Migrationsverket för att

Publicerad: 10 oktober, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Anmälan till VIDEOkonf är öppen!

Den 20 november bjuder Kommunförbundet Skåne tillsammans med Malmö Stad in till VIDEOkonf, en konferens om rörlig bild i offentlig sektor. Med föreläsare från bland annat Polismyndigheten, Örebro Kommun, Gävle Kommun, Region Skåne, Malmö Stad

Publicerad: 12 september, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Johan Book om framgångsrika strategigenomförande

Johan Book, kommunikationsstrateg och förändringskonsult med lång erfarenhet som chef för internkommunikation inom Lantmännenkoncernen, arbetar med företag i förändring med fokus på ledarskap och genomförande av strategi. I fredags besökte Johan Book Kommunförbundet Skånes konferenslokaler

Publicerad: 10 maj, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Offentlighet och sekretess med Jan Turvall

Dagen innehöll ett antal praktiska övningsexempel, viktiga rättsfall och regelgenomgång med fokus på att deltagarna skulle bli väl förtrogna med den svenska offentlighetsprincipen. När Jan fick frågan om vad som är det viktigaste för deltagarna

Publicerad: 4 maj, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Utbildning i Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen Allmän Uppgiftsskyddsförordning som beslutades av EU den 14 april 2016 kommer att innebära den största förändringen för företag och myndigheter inom integritetsskyddsområdet sedan PuL trädde i kraft 1998. Kristina Blomberg, grundaren till PuL-Pedagogen och

Publicerad: 25 april, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Nationell Valideringskonferens 9 & 10 maj 2017

Från Teori och Strategi till Organisation och Praktik Från Vad och Varför till HUR! Fokus är riktat mot hur man organiserar och samverkar kring validering, hur man inom olika verksamhetsområden och för olika målgrupper konkret

Publicerad: 7 mars, 2017Sidansvarig: Jan Nilsson

Läs mer

Årets första kommunledningskonferens 10 mars

Fredagen den 10 mars på fjärde våningen i Kommunförbundet Skånes lokaler på Gasverksgatan 3A i centrala Lund, fem minuters promenad från Lund C. Ett av temana handlar om aktuella upphandlingsformer där vi bland annat får

Publicerad: 20 februari, 2017Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer