Workshop om Grönplaner GENOMFÖRS DIGITALT

Tid

  • 2020-03-31
    10:00 - 15:30

Kontakt

  • Therese Jephson
  • Telefon: 0728 - 85 47 57
  • E-post: therese.jephson@kfsk.se

Workshop om Grönplaner GENOMFÖRS DIGITALT

Workshopen kommer att genomföras digitalt. Mer information om upplägg kommer inom kort. 

Välkommen till en workshop om grönstrukturplanering. Interregprojektet Urban Links to Landscape, UL2L, som leds av Kristianstad kommun bjuder, i samarbete med Tankesmedjan Movium och Kommunförbundet Skåne, in till en workshop om kommunala grönplaner. Workshopen kommer diskutera verktygslådan för vad som kan ingå i kommunala grönplaner, vilka avvägningar som behöver bemötas och vad som efterfrågas och bör ingå i en framtida nationell vägledning för grönplaner från Boverket och Naturvårdsverket. Projektet UL2L kommer utveckla en första version av vägledning som i juni 2020 överlämnas till Boverket och Naturvårdsverket. Boverket och Naturvårdsverket arbetar i samverkan, inom Rådet för Hållbara städer, med att ta fram en nationell vägledning för kommunal grönplanering.

Inbjudan och program i pdf 2020-03-31 Workshop Grönplaner

 

Kommunförbundet Skåne är stakeholder i projektet UL2L. Vill du veta mer om projektet se HÄR.

 

                             

Program

Programmet uppdateras inom kort.