Workshop kring miljöförvaltningarnas nyckeltal

Tid

  • 2020-01-30
    8:30 - 12:00

Plats

Kyrkogatan 1
241 31, Eslöv
0413-629 88
Karta

Kontakt

  • Elin Ulander
  • Telefon: 0728 - 85 47 56
  • E-post: elin.ulander@kfsk.se

Workshop kring miljöförvaltningarnas nyckeltal

Välkommen till en workshop med diskussion och erfarenhetsutbyte kring miljöförvaltningarnas nyckeltal för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll.

Nu ges miljöchefer och andra som arbetar med nyckeltal på miljökontoren i Skåne en möjlighet att träffas i en gemensam workshop. Syftet med träffen är att skapa ett beslutsunderlag för att kunna vidareutveckla arbetet.

I början på 2019 rapporterade miljökontoren i Skåne in ett antal nyckeltal för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll till Miljöbarometern.  Resultatet presenterades vid miljöchefsträffen i oktober 2019 där det också bestämdes att vi ska ses i en gemensam workshop.

Det finns ett behov av att förtydliga definitionerna av de olika nyckeltalen och av att visa hur rapporteringen ska gå till för att öka kvalitén i det gemensamma resultatet. Vi behöver också diskutera hur vi på sikt kan dra nytta av nyckeltalen med stöd i inrapporteringen.

 

Information:
Närmre information om dagens innehåll lämnas av Elin Ulander, tel. 0728-85 47 56 elin.ulander@kfsk.se.
För frågor om anmälan kontakta Jill Persson 0728 – 85 47 43 jill.persson@kfsk.se

 

Varmt välkomna önskar arbetsgruppen

Erika Fjelkner – Eslövs kommun
Charlotte Leander – Söderåsens miljöförbund
Anna Cedergren – Svedala kommun
Patrik Henriksson – Malmö kommun
Catharina Dahlström – Lunds kommun
Björn Berséus – Lunds kommun
Elin Ulander – Kommunförbundet Skåne

Målgrupp

Samtliga miljöchefer (eller motsvarande) och andra på miljökontoren som arbetar med nyckeltal

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras faktiska avgifter. Uteblir anmäld deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

08.30

Fika

09.00

Förmiddagen inleds
Erfarenheter från 2018
Genomgång av nyckeltalen och definitionerna, rapporteringsfunktionen
Gruppdiskussion – utvecklingsmöjligheter
Återsamling och gemensam diskussion
Hur går vi vidare?
Övriga frågor

12.00

Gemensam lunch