Workshop: Kompetensförsörjning – Utmaningar & Möjligheter

Tid

  • 2017-12-08
    9:00 - 15:00

Plats

Stortorget 15
, Malmö
Karta

Kontakt

  • Jari Rubenson
  • Telefon: 0728-85 47 23
  • E-post: jari.rubenson@kfsk.se

Workshop: Kompetensförsörjning – Utmaningar & Möjligheter

Varmt välkomna till en nytänkande dag om kompetensförsörjning!

Strategisk kompetensförsörjning hjälper oss att möta utmaningarna vi står inför. Genom att ha rätt personer, med rätt kompetens, på rätt plats och i rätt tid skapar vi optimala förutsättningar att utföra vårt uppdrag, nå våra mål och att kunna arbeta mot våra visioner. För att lyckas behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare som kan attrahera, rekrytera och utveckla kompetenta medarbetare och chefer.

Frågorna vi måste ställa oss är: Hittar vi personer med rätt kompetens? Behöver vi komplettera med annan kompetens?

Vi lever i värld som förändras och utvecklas i en rasande takt. I en kraftigt ökad konkurrens måste vi våga tänka nytt och bredare – vi måste vara öppna för att tänka utanför boxen. Utvecklingen ställer krav om förändrade och nya kompetenser. För att möta detta behöver vi nya sätt att tänka och agera. Under workshopen ska vi utmana invanda tankemönster och rutiner. Vi ska upptäcka möjligheterna som utmaningarna öppnar upp för. De ska få oss att tänka i nya banor – att inte se våra organisationer och vårt sätt att fördela arbetsuppgifter som statiska, utan som föränderliga och anpassningsbara, i dag och i framtiden. Det kan handla om att renodla arbetsuppgifter för en yrkeskategori och därmed öppna upp för en ny yrkeskategori. Men också att vara mer aktiva i att efterfråga, forma och vara delaktiga i utbildningar som möter våra behov. Kompetensförsörjning är en konkurrens- och framtidsfråga för kommuner!

Målet för dagen är att vi tillsammans ska synliggöra konkreta möjligheter. När vi skiljs åt ska vi ha identifierat och enats kring ett antal gemensamma utvecklingsområden. Det kan vara nya sätt att utforma kravprofiler. Det kan vara nya yrkeskategorier. Det kan vara nya utbildningsvägar. Vi ska också ha lagt fast en handlingsplan för hur vi går vidare, för vi vill… Ta till vara möjligheterna!

Mer info om workshopen finner ni i bifogad pdf 2017-12-08, HR-Info.Frågor

Boka dagen redan nu! – Detta vill du inte missa!

 

Med vänliga hälsningar

Jari Rubensson, HR-chef, KFSK

Jörgen Fransson, HR-direktör, Helsingborgs stad

Charlotte Svensson, HR-chef, Svedala kommun

Jan Nilsson, Projektledare, KFSK

Målgrupp

Personalchefer

Avanmälan

Avanmälan efter anmälningstidens utgång samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.