Webbinarium; Vad anser kommunens medborgare om ekologisk kompensation?

Tid

  • 2020-06-12
    10:30 - 12:00

Kontakt

  • Therese Jephson
  • Telefon: 0728-85 47 57
  • E-post: Therese.Jephson@kfsk.se

Webbinarium; Vad anser kommunens medborgare om ekologisk kompensation?

Välkommen till ett webbinarium där forsknings-och utvecklingsprojektet MuniComp presenterar resultat från en enkätstudie genomförd i Skåne om vad allmänheten anser om ekologisk kompensation och vilka åtgärder som människor prioriterar vid olika exploateringssituationer i kommunen. Vad är allmänheten villig att acceptera när det gäller ett byte av en natur-och miljöförlust mot en natur-och miljöförbättring?

Kommunförbundet Skåne är partner i projektet MuniComp som handlar om ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv. Syftet är att undersöka kommunernas förutsättningar att tillämpa ekologisk kompensation i planering och beslut om användning av mark och vatten. Vill du veta mer om projektet läs; här.

Länk till webbinariet fås efter anmälan, den 7 juni.

Målgrupp

Planarkitekter, översiktsplanerare, miljöstrateger, fridluftsstrateger, ekologer och mark- och exploateringsingenjörer, men också projektledare, utvecklare och övriga som kan ha behållning av seminariet.

Medverkande

Ingemar Jönsson, Professor i Teoretisk och Evolutionär Ekologi, Projektledare MuniComp, Högskolan Kristianstad.

Scott Cole, Miljöekonom, EnviroEconomics Sweden.

Linus Hasselström, forskare, Department of Sustainable Development, Environmental Science and Engineering, Kungliga tekniska högskolan.

Therese Jephson, FoU strateg, Kommunförbundet Skåne

Avanmälan

Avanmälan görs till Therese.Jephson@kfsk.se

Program

10.30

Nu börjar det! Välkommen! Therese Jephson, Kommunförbundet Skåne, hälsar välkomna.

10.40

Om MuniComp-projektet. Ingemar Jönsson, Högskolan Kristianstad.

10.55

Presentation av resultat från enkäten om vad allmänheten anser om ekologisk kompensation och vilka åtgärder som prioriteras vid olika scenarier och exploateringssituationer. Scott Cole, EnviroEconomics och Linus Hasselström, Kungliga tekniska högskolan.

11.45

Frågestund

12.00

Avslut