Webbinarie – Upphandlingsrättsliga utmaningar under Corona

Tid

  • 2020-05-25
    11:00 - 12:00

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 072 - 885 48 14
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se
Försäljningen är stängd eftersom evenemanget har passerat.

Webbinarie – Upphandlingsrättsliga utmaningar under Corona

Pågående pandemi går inte den offentliga upphandlingen förbi. Frågor om direktupphandlingar mot bakgrund av synnerlig brådska och force majeure uppkommer dagligen liksom frågor om hantering och ändringar i ingångna kontrakt kan tillåtas.

I förlängningen kommer dessvärre också upphandlingsrättsliga aspekter i anledning av kontrakterade leverantörers obestånd att aktualiseras.

Advokat Per-Ola Bergqvist reder ut de grundläggande förutsättningarna avseende direktupphandling, ändringar i ingångna avtal och obeståndsfrågor i anledning av pågående pandemi och svarar på deltagarnas frågor om hur uppkomna frågeställningar i dessa avseende skall hanteras.

Länk skickas till deltagarna innan arrangemanget.

Medverkande

Advokat Per-Ola Bergqvist