Vattendagen

Tid

  • 2019-05-14
    8:45 - 16:15

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Jesper Bergnordh
  • Telefon: 0728 - 85 47 59
  • E-post: jesper.bergnordh@kfsk.se

Vattendagen

Välkommen till Kommunförbundet Skånes Vattendag 2019!

Klimatets utveckling har märkbara konsekvenser i samhällena och våra kommuner. Under 2018 har vi vid ett flertal konferenser berört behoven av klimatanpassningar och effekter av årets torka. Kommunerna arbetar med en tvådelad utmaning, att hantera dels för mycket vatten och dels för litet vatten. I ett led av de aspekter som framkommit arrangerar vi nu Vattendagen och kommer beröra effekterna för exempelvis lantbruket, strandskyddsjuridikens perspektiv, Regional kustsamverkan, cirkulär vattenförsörjning- torka och dricksvattenfrågor. Dagen innehåller flera tillfällen för dialog och inspel!

Inbjudan i pdf: 2019-05-14 Inbjudan Vattendagen

Målgrupp

Ni som berörs av vattenperspektiv i era uppdrag bör delta.

Skånes planerare, VA-chefer och VA-organisationer, Samhällsbyggnads- & Tekniska chefer, Räddningstjänstchefer, Miljöchefer och miljöinspektörer, kommunekologer, bygglovshandläggare, övriga intresserade och berörda aktörer och parter.

Begränsat antal platser, först till kvarn!

Avanmälan

Avanmälan efter anmälningstidens utgång 29 april eller utebliven deltagare utan namngiven ersättare debiteras hel avgift.

Program

08.45 09.15

Registrering/kaffe

09.15 09.30

Välkommen
Kommunförbundet Skåne

09.30 10.10

Strandskyddsjuridik
Johan Larsson, förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

10.10 10.40

Strandskyddsjuridik- del 2 deltagardialog
Deltagare
Sveriges Kommuner och Landsting
Karin Emanuelsson, naturvårdshandläggare och Helena Holmgren, enhetschef, Naturprövningsenheten Länsstyrelsen Skåne

10.40 11.00

Paus

11.00 11.20

Regional kustsamverkan, statligt planeringsunderlag och vägledning för exploatering
Pär Persson, Länsstyrelsen Skåne

11.20 12.00

Regional kustsamverkan- del 2 deltagardialog för arbetet framåt
Pär Persson, Länsstyrelsen Skåne
Kommunförbundet Skåne

12.00 13.00

Lunch

13.00 13.30

Klimatsäkert vatten i Skåne de kommande 50 åren – vad behöver göras?
Kenneth Persson, Lunds Tekniska Högskola, Sydvatten, m.fl.

13.30 14.00

Konsekvenser av torka för lantbrukarna
Henrik Djerv, Regional verksamhetsutvecklare Vatten, LRF

14.00 14.15

Regional Vattenförsörjningsplan
Anette Mellström, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne

14.15 14.30

Hur ska vi göra med för lite vatten?
Marcus Björklund, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen Skåne

14.30 14.50

Fika och mingel

14.50 15.20

Cirkulär vattenförsörjning dricksvatten- medborgardialog om tekniskt vatten
Peter Asteberg och Billy Gidö Mörbylånga kommun

15.20 15.50

Cirkulär vattenförsörjning – möjligheter och behov i Simrishamn
Erica Toft, Marint centrum, Simrishamns kommun

15.50 16.15

Summering av dagen
Kommunförbundet Skåne

Rubriker i programmet kan komma att justeras och tiderna angivna är cirkatider.