Vårkonferens för Fastighetschefer

Tid

  • 2018-04-17
    8:30 - 16:00

Plats

Två olika platser
, Ystad
Karta

Kontakt

  • Jesper Bergnordh
  • Telefon: 072-885 47 59
  • E-post: jesper.bergnordh@kfsk.se

Vårkonferens för Fastighetschefer

Kommunförbundet Skåne inbjuder till vårens traditionella konferens för Fastighetschefer.

 

Observera plats!
Förmiddag: Ystad Arena Bad, Arenagången 7, Ystad
Eftermiddag: Ystad Saltsjöbad, Saltsjöbadsvägen 15, Ystad

 

Inbjudan i pdf Inbjudan Vårkonferens för Fastighetschefer 2018-04-17

Målgrupp

Fastighetschefer (motsv) i Skånes kommuner och fastighetsbolag eller dennes ställföreträdare
Regionservice

Avanmälan

Avanmälan efter anmälningstidens utgång eller utebliven deltagare utan namngiven ersättare debiteras hel avgift.

Program

Förmiddag: Ystad Arena Bad, Arenagången 7, Ystad

Eftermiddag: Ystad Saltsjöbad, Saltsjöbadsvägen 15, Ystad

08.30

Samling och fika

09.00

Inledning
Jesper Bergnordh

Välkommen
Ystads kommun

Diskussionspass, gemensamt erfarenhetsutbyte Badhus, alla förbereder sig inför mötet.

  • Projekt-Förvaltning; Hur har det gått, dela erfarenheter!
  • Drift-underhåll; Åtgärder under garantitiden, utföranden, verksamhetsförändringar?
09.30

Studiebesök anläggningen Ystad Arena Bad
Guidad tur av Ann-Sofi Eriksson Ystads kommun

11.00

Återsamling med gemensam frågestund.

11.15

Gemensam diskussion nästkommande konferens hösten 2018, tid och plats samt planeringsgrupp och förslag inför våren 2019 före avfärd till Ystad Saltsjöbad.

12.15

Lunch
Ystad Saltsjöbad

13.15

Tillsyn och förelägganden från myndigheter
– vad är det som gäller?
Christian Härdgård, Advokatfirman Delphi

14.30

Eftermiddagsfika

15.00

Samordning av Varudistribution
Christina Persson, Ystads kommun

15.35

”Från projektering till färdigt kök”, EMP Storkök, Per Sunemark Försäljningschef, Therese Nilsson försäljning

"Energi och Miljö i Moderna kök, Hur kan man sänka drift kostnader i köken samt minska miljöpåverkan."

Electrolux Professional, Stefan Snygg Produktchef

16.00

Avslutning

Programmet kan komma att kompletteras och rubriker att justeras