Vård- och omsorgsambassadörsutbildning inom VO-college Skåne

Tid

 • 2018-11-08 - 2018-11-30
  9:00 - 12:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

 • Kristin Sjöholm
 • Telefon: 0728 - 85 48 42
 • E-post: kristin.sjoholm@kfsk.se

Vård- och omsorgsambassadörsutbildning inom VO-college Skåne

Det finns ett stort behov av att rekrytera intresserade unga och vuxna till yrken inom vård och omsorg. Därför är det viktigt att synliggöra de karriär- och utbildningsvägar som finns och visa branschens positiva sidor i mötet med elever, föräldrar och vuxna som söker sig till branschen.

Hösten 2018 anordnar VO-college Skåne en regional utbildning för de som vill bli vård- och omsorgsambassadörer. Vård- och omsorgsambassadörerna är nyckelpersoner i arbetet med att kommunicera fördelarna med ett arbete inom vård och omsorg, och kan till exempel delta vid:

 • utbildningsmässor
 • skolbesök
 • samarbeten med arbetsförmedlingen
 • Yrkestävlingar
 • Upplevelseverkstäder

Datum:
Dag ett: datum och lokal bestäms av lokalt college. Det är ett krav att dag ett är avklarad för fortsättning på dag två-fyra!
Dag två: 8/11 kl 9-15 i Kommunförbundets lokaler, Gasverksgatan 3A i Lund
Dag tre: 15/11 kl 9-15 i Kommunförbundets lokaler, Gasverksgatan 3A i Lund
Dag fyra: 30/11 kl 9-12 i Kommunförbundets lokaler, Gasverksgatan 3A i Lund

Medverkande

Gunilla Kajrup-Aspeborg
Anette Lindbäck (skådespelare)
Kristin Sjöholm
Alexander Olofsson

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras avgift för genomförandet.

Program

Dag 1

Introduktionsdag som anordnas av ambassadörens lokala college.

Innehållet för denna första dag bestäms av det lokala colleget, men bör innehålla att:

 • Ta fram arbetsbeskrivning – vilka förväntningar finns på ambassadören? Vilka uppdrag är aktuella i det lokala colleget? På vilket sätt avsätts tid för ambassadören att utföra sitt uppdrag?
 • Ge ambassadören kunskap om vilka utbildningar och arbetsplatser som finns i det lokala colleget
Dag 2 - 8/11

Marknadsföring och nätverkande

Dag två fokuserar vi på olika kanaler för marknadsföring, muntlig presentation och nätverkande.

Innehåll:

 • Nätverkande med ambassadörer från övriga college
 • Öva på hisspitchar – hur man på ett effektivt sätt når ut med sitt budskap, riktat mot olika målgrupper (grundskoleelever, SYV, föräldrar, vuxenstuderande, politiker, med flera).
 • Att vara ambassadör på nätet – hur man kan använda sig av sociala medier för att lyfta fram branschen och yrket
Dag 3 - 15/11

Att möta individer/grupper

Dag tre får ambassadörerna praktiskt träna på bemötande.

Innehåll:

 • Ett gott bemötande, vad är det? Att möta olika individer och grupper. En skådespelare och en coach deltar för att ge ambassadörerna praktisk träning.
 • Kulturmöten – att tänka på när man möter människor från andra kulturer – en språkombudsutbildare deltar i detta pass.
Dag 4 - 30/11

Examensdag

Deltagarna redovisar sina hemuppgifter, hisspitchar från dag två, för Vård- och omsorgscollege Skånes regionala styrgrupp.